Бесплатан курс Кинеског језика

Штампа


Бесплатан курс Кинеског језика за студенте Факултета под покровитељством Кинеске амбасаде у Београду, почиње 04. октобра и одржаваће се сваке среде током целе школске године. Накнадно ће бити објављено тачно време и број Слушаонице.