Ана Бајић Предолац


Број индекса: 18/2015 МТ
Тема завршног рада: Комуникација и управљање временом као фактор успеха
Комисија (председник, ментор, члан): Проф. др Смиљка Исаковић, Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 30.05.2017.г 13ч
Кабинет: Свечана Сала

 

Саша Марковић

  

Број индекса: 14/2015 МТ
Тема завршног рада: Упоредна анализа сеоског туризма Копаоника и Златибора
Комисија (председник, ментор, члан): Доц. др Дарко Димитровски, Доц. др Небојша Павловић, Проф. др Бошко Војиновић
Датум и време одбране: 30.05.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана Сала

 

Ђорђевић Наташа

 

 Број индекса: 10/2015 МТ

Тема завршног рада: Прилагођавање туристичке понуде планине Таре савременим тенденцијама на туристичком тржишту
Комисија (председник, ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц. др Тања Станишић, Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 25.04.2017.г 11ч15мин
Кабинет: Свечана Сала

Жупац Ана

 

Број индекса: 09/2015МТ
Тема завршног рада: Перцепција туриста о кризним догађајима и њен утицај на избор дестинације – пример Турске
Комисија (председник, ментор, члан): Проф. др Владимир Сенић, Доц. др Дарко Димитровски, Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 25.11.2016.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана Сала

Вулићевић Ивана

 

Број индекса: 08/2015МТ
Тема завршног рада: Wellness туризам у функцији побољшања здравља
Комисија (председник, ментор, члан): Доц. др Небојша Павловић, Проф. др Сандра Живановић, Доц. др Јелена Радовић Стојановић
Датум и време одбране: 15.11.2016.г 12ч
Кабинет: Читаоница факултета

Цалић Анђела

 

Број индекса: 19/2015МТ
Тема завршног рада: Културни туризам у функцији развоја туризма Србије
Комисија (председник, ментор, члан): Проф. др Сандра Живановић, Доц. др Небојша Павловић, Проф. др Смиљка Исаковић
Датум и време одбране: 15.11.2016.г 14ч
Кабинет: Свечана сала

Милојевић Саша

 

Број индекса: 22/2015МТ
Тема завршног рада: Предузетнички дух у сеоском туризму
Комисија (председник, ментор, члан): Проф. др Сандра Живановић, Доц. др Небојша Павловић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 15.11.2016.г 13ч
Кабинет: Свечана сала

Миловановић Сенка

 

Број индекса: 06/2015МХ
Тема завршног рада: Логистика и еколошки проблеми
Комисија (председник, ментор, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Марија Костић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 15.11.2016.г 12ч
Кабинет: Свечана сала

Бошковић Ана

 

Број индекса: 01/2015МХ
Тема завршног рада: Утицај безбедносних фактора  на доношење одлуке о одабиру туристичке дестинације
Комисија (председник, ментор, члан): Доц. др Марија Мандарић, Проф. др Владимир Сенић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 14.11.2016.г 13ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

Живановић Кристина

 

Број индекса: 11/2015МТ
Тема завршног рада: Комуникација у условима кризе у туризму и хотелијерству
Комисија (председник, ментор, члан): Проф. др Ана Ланговић Милићевић, Проф. др Владимир Сенић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 10.11.2016.г 13ч 30мин
Кабинет: Свечана сала

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker