Модернизација и хармонизација студија туризма у Србији; 544543-TEMPUS-1-2013

 

Модернизација и хармонизација студија туризма у Србији
544543-TEMPUS-1-2013


Пројекат настоји да побољша квалитет студијских програма у домену туризма кроз модернизацију и хармонизацију студијских програма, с једне стране, односно обављање обука с друге стране. Полазна основа у достизању ових циљева биће анализа потреба туристичког тржишта. Развој нових студијских програма (модула) или побољшање постојећих, биће обављено у складу са добијеним резултатима анализе. Такође, приликом креирања нових курикулума биће коришћена најбоља пракса из Европске уније у домену образовања у туризму.

Током трајања пројекта, планирано је да се развије флексибилан образовни систем са прецизно дефинисаним исходима учења, компетенцијама које студенти стичу и модалитетима за даље образовање. Биће успостављена и заједничка основа за редовне студије. Ово значи да сви ће сви измењени студијских програми на основним студијама партнерских високошколских институција из Србије имати бар 50% заједничких предмета (попут, Туристичке географије, Увода у туризам, Туристичког менаџмента, Енглеског језика). Ова заједничка основа ће бити побољшана кроз предмете и модуле који осликавају тренутне туристичке потребе региона у којима су партнерске високошколске институције лоциране. На овај начин, туристичке специфичности појединих делова Србије ће бити укључене у студијске програме. Уз то, заједничка основа за редефинисање студијских програма основних студија ће подстаћи размену студената и процес признавања положених испита на високошколским институцијама које учествују у пројекту.

Први ниво студија туризма требало би да буде акредитован на свим партнерским високошколским институцијама у Србији до краја друге године пројекта, тако да прва генерација студената  буде уписана у трећој години пројекта. Такође, бар два студијска програма другог нивоа студија би требало да буду акредитована на партнерским високошколским институцијама из Србије.

Међутим, за успешно спровођење претходно поменутих студијских програма, неопходно је имати компетентно наставно особље. Стога ће експерти партнерских институција из Европске уније обавити обуке за наставнике и асистенте/сараднике високошколксих установа из Србије и то у следећим областима:

  • методе савременог предавања,
  • технике учења на даљину,
  • методологија и практична припрема савремених наставних материјала (уџбеници, практикуми, итд.),
  • примена образовних процеса у пракси.


Стејкхолдери и професионална мрежа која ће се успоставити имаће изузетну улогу у пројекту. Остварена сарадња између институција високог образовања и туристичких предузећа биће настављена и након завршетка пројекта, што ће бити осигурано путем потписаних уговора о пословно-техничкој сарадњи, односно појединчним уговорима о студентској пракси, ангажовању студената у туристичком сектору, као и будућим обукама туристичких радника на високошколским институцијама. Такође, туристичка предузећа ће достављати информације о вештинама и знањима које су неопходне њиховим запосленима, што ће свакако утицати на даљи развој студијских програма, односно на садржај обука за туристичке посленике које ће се спроводити у будућности.

За допунске информације о пројекту молимо вас посетите:
http://mhtsps.vpts.edu.rs/

О иницијативама које се спроводе у оквиру Темпус програма сазнајте више на:
http://www.tempus.ac.rs/

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker