Студијски програм Хотелијерство и туризам

Штампа


Основне академске студије

Хотелијерство и туризам

Студијски програм основних академских студија ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ траје четири године (8 семестара), има укупно 240 ЕСПБ бодова, припада пољу друштвено-хуманистичких наука и даје академски назив „ДИПЛОМИРАНИ  МЕНАЏЕР“.

Програм је конципиран у складу са стандардима Болоњског процеса, као и са основним интенцијама развоја високог образовања у Србији, са примарним опредељењем да се образовни процес одвија на квалитетан, флексибилан и ефикасан начин.

Студијски програм је акредитован 2013. године.

Кликом на слику добијате увећани приказ слике.

Туризам представља глобални, како просторни, тако и социолошки, економски, политички, културолошки и еколошки феномен. Данас готово да нема земље у свету која не развија неки облик туризма. Специфичност туризма огледа се и у томе што је туристичка делатност једна од ретких у којој теорија заостаје за праксом. Наиме, још у старом веку, људи су трошећи своја слободна новчана средства и своје слободно време, одлазили на разна путовања из најразличитијих побуда, често без повратка. Много векова касније настале су прве научне формулације туризма, туризмологије и свих осталих елемената и компоненти које данас везујемо за туристичку индустрију.

Угоститељство представља најзначајнију компоненту укупне туристичке делатности, будући да нa угоститељске услуге одлази преко 60% укупне потрошње туриста током њихових путовања. У том смислу, развијеност туризма умногоме зависи од степена развијености угоститељства (хотелијерства и ресторатерства). Са друге стране, ни једна друга привредна делатност нема у тој мери позитивни утицај на развој угоститељства као туризам.

Савремено хотелијерство, поред ресторатерства, представља део угоститељства који задовољава потребе туриста за, пре свега, смештајем, исхраном али и за осталим пратећим, некарактеристичним угоститељским производима. Појава ''масовног туризма'' диктира стални раст и експанзију нових смештајних капацитета високог квалитета. Некада је у хотелијерству било довољно задовољити основне потребе путника  потребе за смештајeм и исхраном.

Међутим, данас, у 21. веку, када су се људске потребе умножиле а отуда и захтеви савремених туриста постали сложенији, перманентне техничко - технолошке иновације, увођење нових и унапређених туристичких (хотелијерских) производа и услуга, представљаjу неопходност и основни услов опстанка на међународном туристичком тржишту.

Имати задовољног госта, чија су очекивања испуњена, више није крајњи резултат коме хотелијери теже. Бити добар хотелијер данас значи повећати број оних гостију чији су сви захтеви испуњени а очекивања превазиђена,јер се само такви гости - презадовољни  изнова враћају истим хотелима и туристичким дестинацијама.

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker