Ресор за студентски стандард и логистику

 

Имајући у виду да Студентски парламент Факултета за хотелијерство и туризам функционише нешто мање од годину дана јасно је колики значај, поред квалитетне организације, има квалитетна реализација свих замишљених пројеката. Из истог разлога наметнула се потреба за формирањем адекватног ресора.

Ресор за студентски стандард и логистику представља централни извршни орган студентског парламента који има дужност да обезбеди све ресурсе и информације неопходне за ефикасну реализацију свих активности парламента. Такође, овај ресор настоји да стуентима омогући бољи стандард како на факултету, тако у студентским домовима.

Ресор за студентски стандард и логистику има за обавезу да све предлоге осталих ресора пројектом спроведе у дело, уколико за то постоји потреба. Поред ове функције ресор организује разне манифестације и активности на факултету.

Овај ресор има низ предвиђених активности на којима ради целе године. Неке од тих активности представљају помоћ при пријави и полагању пријемног испита, упознавање бруцоша са факултетом, добродошлица и дочек како бруцоша, тако и осталих гостију Факултета. Осим тога, овај ресор се брине о потпуном и квалитетном наступу на свим манифестацијама на којим Факултет за хотелијерство и туризам узима учешће.

Координатор ресора: Тијана Вељовић

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker