Студентска служба

Штампа

 

Студентска служба обавља послове уписа и исписа студената и овере семестра, води досијеа и матичну књигу студената; учествује у организовању испита и води одговарајуће евиденције о спроведеним испитима; издаје уверења и друге потврде о статусу студента; обавља све административне послове око организовања наставе и испита, израде и одбране завршних и специјалистичких радова, магистарских теза и докторских дисертација; врши обраду студентских досијеа у вези са израдом завршних радова на основним студијама; врши обраду података за издавање диплома; учествује у поступку решавања студентских захтева; обавља и друге послове из домена студентских питања и делокруга своје стручности.

Тел: (+381 36) 515 00 21

Шеф службе: Радован Крљар

Извршилац на пословима наставе и испита: Гордана Крстић

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker