Библиотека

Штампа

 

Формирање Библиотеке Факултета је био један од приоритетних задатака, у складу са потребама обезбеђења научо-наставне основе за рад. Урађена  је комплетна обрада и инвентарисање монографских  публикација, уџбеника и периодике које је Факултет набавио кроз донације Народне библиотеке Србије, Библиотеке САНУ, Универзитетске библиотеке у Крагујевцу и наставника и сарадника. У циљу квалитетне обраде књижног фонда Библиотеке Факултета, започело се са израдом алфабетског каталога монографских публикација, израдом каталошког описа у оквиру континуираних публикација, применом стандарда ISBD (CR), класификацијом библиотечког материјала и формирањем стручног каталога применом УДК система, израдом регистра уџбеника - пописом целокупне верификоване уџбеничке литературе  у тренутној употреби  на Факултету, као и са преласком  на  електронски каталог у COBISS систему, Народне библиотеке Србије (ВБС).


Библиотека Факултета данас располаже са око 2000 библиотечких јединица.

Тел: (+381 36) 515 00 25

Библиотекар: Ана Грачанац 

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker