Барлов Тијана

Штампа


Број индекса: 422/2016
Тема завршног рада: Појам програма лојалности и утицај промотивних активности на задовољство корисника
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Марија Мандарић, Доц. др Тања Станишић; Проф. др Небојша Павловић
Датум и време одбране: 26.12.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана Сала

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker