Живковић Наташа

Штампа


Број индекса: 356/2017
Тема завршног рада: Потенцијали развоја туризма на планинама Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Марија Лакићевић,  Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 10.09.2018.г 13ч
Кабинет: Свечана Сала

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker