Удовичић Милена


Број индекса: 414/2016
Тема завршног рада: Утицај понашања запослених  на задовољство и лојалност корисника услуга у туризму
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Марија Мандарић, Проф.др Драго Цвијановић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 17.10.2017.г 11ч
Кабинет: Свечана Сала

 

Кристина Мркоња


Број индекса: 355/2016
Тема завршног рада: Манифестациони туризам града Крагујевца
Комисија (председник, ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц. др Тања Станишић, Доц. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 16.10.2017.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана Сала

 

Јелена Симоновић


Број индекса: 406/2016
Тема завршног рада: Манифестациони туризам у функцији развоја Врњачке Бање
Комисија (председник, ментор, члан): Доц. др Тања Станишић,  Доц. др Снежана Милићевић, Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 16.10.2017.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана Сала

 

Вранић Александра


Број индекса: 354/2016
Тема завршног рада: Потенцијали развоја руралног туризма у подручју околине града Краљева
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Марија Костић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 17.10.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана Сала

 

Цоковић Даниел


Број индекса: 416/2016
Тема завршног рада: Лојалност као основа за успостављање дугорочне везе са корисницима услуга
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Марија Мандарић, Проф. др Драгана Гњатовић, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 10.10.2017.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана Сала

Степановић Катарина


Број индекса: 402/2016
Тема завршног рада: Тематске руте као потенцијал развоја туризма Србије
Комисија (председник, ментор, члан): Доц. др Марија Мандарић, Доц. др Тања Станишић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 03.10.2017.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана Сала

Петровић Јелена


Број индекса: 402/2016
Тема завршног рада: Задовољство гостију специјалне болнице "Меркур" у функцији промоције Врњачке Бање као дестинације здравственог туризма
Комисија (председник, ментор, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Марија Мандарић, Доц. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 02.10.2017.г 13ч30мин
Кабинет: Свечана Сала

Бићанин Јелена

 

Број индекса: 352/2016
Тема завршног рада: Стање и перспективе развоја руралног туризма на територији општине Трстеник
Комисија (председник, ментор, члан): Проф. др Драгана Гњатовић, Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 03.10.2017.г 10ч
Кабинет: Свечана Сала

Ратковић Милица

 

Број индекса: 07/2015 МХ
Тема завршног рада: Екохотели као пример еколошке одговорности и иновативности уштеде у хотелској индустрији
Комисија (председник, ментор, члан): Доц. др Снежана Милићевић, Доц. др Марија Костић, Доц. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 31.08.2017.г 12ч45мин
Кабинет: Свечана Сала

Петровић Јелена

 

Број индекса: 12/2015 МТ
Тема завршног рада: Рурални туризам Републике Србије са посебним освртом на Крагујевац и околину
Комисија (председник, ментор, члан): Проф. др Драгана Гњатовић, Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 13.07.2017.г 14ч
Кабинет: Свечана Сала

 

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker