Термини испита - Мастер

Штампа

Студијски програми: Менаџмент у хотелијерству, Менаџмент у туризму, Здравствени туризам

наставни предмет:

испитни рок:
октобар 1

испитни рок:
октобар 2

Методологија НИР-а п:07.09;13ч
у:
п:28.09;13ч
у:
Менаџмент ланцима снабдевања у хотелијерству и туризму п:
у:13.09;12ч
п:
у:04.10;16ч
Кризни менаџмент у хотелијерству и туризму п:12.09;13ч
у:
п:28.09;11ч
у:
Савремене тенденције у хотелијерству и туризму п:
у:10.09;14ч
п:
у:02.10;13ч
Менаџмент инвестицијама у хотелијерству п:
у:10.09;11ч
п:
у:27.09;11ч
Бањски, здравствени и спортско-рекреативни туризам п:19.09;11ч
у:
п:26.09;11ч
у:
Рурални туризам п:
у:11.09; (по договору са професором)

п:
у:26.09;9ч

МСП и кластери у хотелијерству и туризму п:13.09;10ч
у:
п:25.09;11ч
у:
Контрола и ревизија хотелског пословања п:
у:10.09;11ч
п:
у:27.09;11ч
Рехабилитација и физикална терапија п:
у:
п:
у:
Облици и трендови здравственог туризма п:19.09;11ч
у:
п:26.09;11ч
у:
Дестинације здравственог туризма п:18.09;10ч
у:
п:27.09;10ч
у:
Управљање односима са корисницима здравствених услуга п:
у:11.09;13ч
п:
у:01.10;14ч
Финансијки менаџмент здравствених услуга п:
у:10.09;11ч
п:
у:27.09;11ч
Туризам и одрживи развој п:
у:13.09;13ч
п:
у:04.10;16ч
Балнеоклиматологија п:
у:
п:
у:
2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker