Часопис „Менаџмент у хотелијерству и туризму – Hotel and Tourism Management“

Штампа


Поштовани аутори, колеге и читаоци са великим задовољством Вас обавештавамо да је научни часопис „Менаџмент у хотелијерству и туризму – Hotel and Tourism Management“, чији је издавач Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, према Категоризацији домаћих научних часописа за 2017. годину, категоризован као истакнути национални часопис М52, за поље друштвених наука, у оквиру економије и организационих наука. Листа категоризованих научних часописа за 2017. годину је доступна на следећем линку: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/05/2017.pdf.

Уредништво часописа

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker